Mūsdienīgs rīks Jūsu veselībai www.maniveselibasdati.lV

Maniveselibasdati.lv ir e-veselības portāls, kas ikvienam sniedz  iespēju apkopot savu medicinisko informāciju elektroniskā veidā  un turpmāk lietot datus, kad vien ir nepieciešams – jebkurā laikā un vietā!

Jūs varēsiet:

  • Ielādēt  laboratorisko analīžu vēsturi un sekot rezultātu izmaiņām dinamikā – grafikā/tabulā;
  • Uzkrāt informāciju par veiktajiem izmeklējumiem, vakcinācijām,  diagnozēm, medikamentiem, alerģijām, operācijām, izrakstiem;
  • Sekot asinsspiediena, pulsa, svara un citu mērījumu izmaiņām pa dienām, nedēļām, mēnešiem vai gadiem;
  • Konsultējoties ar ārstu klātienē vai attālināti, ērti kopīgot savu veselības informāciju.

Pakalpojums ir ērti lietojams uz dažādām ierīcēm – mobilā telefona, planšetdatora vai datora.

Reģistrēties pakalpojumam www.maniveselibasdati.lv iespējams tikai pēc autentifikācijas ar internetbankas starpniecību.

  • Your list
  • goes
  • here!