Kāpēc nepieciešama apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem?

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz kompensācijas izmaksu, ja iepriekš neparedzētu, ārēju apstākļu iedarbības rezultātā apdrošinātā persona iegūst traumu, ķermeņa fizisku bojājumu, iestājas stacionārā, vai iegūst saslimšanu ar kādam no kritiskām slimībām.

Mēs piedāvājam iegādāties nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi, kas pasargās Jūs un Jūsu darbiniekus no finansiāliem zaudējumiem.

Statsitikas dati

Izvērtējot statistikas datus, un kopējo situāciju, 2011. gadā ir būtiski pieaudzis nelaimes gadījumu skaits darba vietas, un vēl vairāk negadījumu notiek sadzīvē.
Kopumā dažāda veida traumas ir guvuši 689 cilvēki, strādājot savās darba vietās. Ar nožēlu gribam Jums paziņot,  2011. gadā, salīdzinājumā ar 2010. gadu, par 32% pieaudzis  letālo nelaimes gadījumu skaits darbā. Visbiežāk traumas gūst kokapstrādes, būvniecības un citās nozarēs strādājošie darbinieki. Akcentējam Jūsu uzmanību uz to, ka diemžēl šai statistikai ir tendence pieaugt – salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem. Mūs, kā apdrošināšanas sabiedrību, šī bēdīgā statistika, neatstāj vienaldzīgus.

Vēl gribam atgādināt, ka apdrošinot savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, balstoties uz LR normatīviem aktiem, var iegūt nodokļu atvieglojumus.

Mums ir lielisks risinājums, kas par salīdzinoši minimāliem ieguldījumiem, sniegs sirds mieru Jums un Jūsu darbiniekiem!!!