Kas ir kravu apdrošināšana?

Visas transporta operācijas, kas saistītas ar kravas pārvadājumiem, neizbēgami ir saistītas ar materiāliem zaudējumiem, piemēram, kravas bojājumiem, bojāeju vai zaudējumiem, ko izraisa visdažādākie apstākļi.

Lai pasargātu savas materiālās intereses no neparedzētiem apstākļiem (transportēšanas laikā), kravas īpašnieki var izmantot gan apdrošināšanas sabiedrību pakalpojumus, gan savus rezerves fondus. Visbiežāk tiek izvēlēta tieši apdrošināšana, kas ir visērtākā garantiju forma nepārtraukta saimnieciskā procesa nodrošināšanai.

Vai ir jāapdrošina krava, ja pārvadātāja/ekspeditora civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta?

Tie ir divi pilnīgi atšķirīgi apdrošināšanas veidi, tiem ir atšķirīgi apdrošināšanas objekti un noteikumi: apdrošinot kravu, tiek aizsargātas kravas īpašnieka intereses, turpretim pārvadātāja/ekspeditora civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz riskus, kas saistīti ar pārvadātāja/ekspeditora līgumsaistību izpildi klienta priekšā atbilstoši likumam vai līgumam.

Mēs apdrošinām jebkāda veida kravas, izņemot:

  • kravas, kuras patstāvīgi transportē fiziskas personas, neizmantojot pārvadātāja pakalpojumus un nesastādot pārvadājuma līgumu;
  • automašīnas, kas pārvietojas patstāvīgi;
  • kokmateriālu plostus;
  • veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas (konkrēti veļu un apģērbus);
  • remontdarbnīcas (remontējamo īpašumu);
  • mikroorganismus, baktērijas, štammus, vīrusus, ģenētisko materiālu u.tml.;
  • ieročus un sprāgstvielas.

Apdrošināšanas teritorija – aizsardzība tiek nodrošināta visu pasaules valstu teritorijā, izmantojot jebkāda veida transportu.