Katra uzņēmuma darbībā ievērojamu vietu ieņem materiālie aktīvi. Uzņēmumu īpašnieki cenšas darīt visu iespējamo, lai pasargātu savus materiālos aktīvus no bojājumiem vai no to zuduma, jo šādi zaudējumi neizbēgama izraisa uzņēmuma finansiālā stāvokļa pasliktināšanos.

Uzņēmuma īpašuma apdrošināšana palīdz novērst sekas, ko izraisa dažādu iespējamo riskus iestāšanās un šo risku nodarītie bojājumi kustamajam vai nekustamajam īpašumam.

Saviem klientiem piedāvājam apdrošināt:

 • rūpnīcas,
 • lauksaimniecības uzņēmumus, noliktavas vai jebkuru Jums un Jūsu biznesam svarīgu īpašumu, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma;
 • ēkas, būves, hidrotehniskās celtnes un to komunikācijas;
 • telpu iekšējo apdari;
 • preces, produkciju, izejvielas;
 • tehnoloģiskās iekārtas, biroja aprīkojumu, inventāru;
 • stiklojumu – skatlogus, virsmas, vitrāžas.

Apdrošinot ēkas un būves, tiek apdrošināta arī ārējā un iekšējā apdare, nekustamā īpašuma komunikāciju sistēmas (cauruļvadi, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas u.tml.), kā arī citas nekustamā īpašuma neatņemamas sastāvdaļas:

Papildus nekustamā īpašuma apdrošināšanai, atsevišķi apdrošinām arī kustamo īpašumu:

 • kustamie pamatlīdzekļi (piemēram, biroju aprīkojums, tehnoloģiskās iekārtas, darba galdi);
 • apgrozāmie līdzekļi – krājumi (piemēram, izejvielas, nepabeigtie un gatavie ražojumi, iepakojuma materiāli, preces realizācijai);
 • nomātā manta – kustamās lietas, kas pieder trešajām personām un kuras lieto uz kāda tiesiska pamata;
 • pieņemtā manta – kustamās lietas, kas pieder trešajām personām.