“InterRiskVienna Insurance Group” AAS Vispārējās civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana aizsargās Jūs no neparedzētiem izdevumiem, kas saistīti ar zaudējumiem vai kaitējumiem trešo personu mantai un veselībai:

  • Ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja CTA;

Atbildība, piemēram, krītošu lāsteku, slidenu ietvju  gadījumos.

  • Publiskā pasākuma organizatora CTA;

Ja Jūsu organizētā publiskā pasākuma laikā organizatora vainas dēļ, trešajām personām pasākuma laikā vai veicot pasākuma sagatavošanās darbus/sakopšanas darbus, radušies zaudējumi. Piemēram, autotrase netika atbilstoši norobežota, kā rezultātā auto sacensībās to dalībnieks iebrauca cilvēku pūlī, kaitējums tika nodarīts gan pasākuma dalībniekam, gan pasākuma apmeklētājiem.

  • Lombardu (kredīta devēja) darbībai;
  • Apsardzes komersantu darbībai;
  • Jonizējošā starojuma avota operatoru darbībai;
  • Zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes veicēju darbībai.