Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana palīdzēs jums aizsargāt savas intereses, ja savas darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām netīši tiek nodarīti šādi zaudējumi:

  • finansiāli zaudējumi trešajai personai;
  • kaitējums trešās personas veselībai vai dzīvībai, tai skaitā ārstēšanas izdevumi un tiesas izdevumi;
  • trešās personas mantai nodarīti bojājumi;
  • kā arī visos gadījumos, kad saskaņā ar LR Civillikuma 1779. pantu iestājas apdrošinātās personas atbildība par trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem.

Obligāti jāapdrošina civiltiesiskā atbildība, ja jūsu uzņēmums:

  • nodarbojas ar būvniecību vai projektēšanas darbiem;

Piemēram, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja, tās saņemšanai būvvaldē iesniedzama CTA polise. Piemēram, appludināts kaimiņš, izraisīts ugunsgrēks, apgāžas ceļamkrāns, pārrauti komunikāciju kabeļi, uzkritis ķieģelis, sagāzušās sastatnes.

  • piedāvā grāmatvedības vai auditora pakalpojumus;

Piemēram, grāmatvedis nepareizi aprēķina nodokļu maksājumus.

  • darbojas kā maksātnespējas procesa administrators, ārsts vai jurists;

Piemēram, ārsts kļūdaini nosaka diagnozi vai ir notikusi nepareiza ārstēšana.

  • kā arī, ja jūsu profesija saistīta ar iespējamu risku netīši nodarīt zaudējumus trešo personu īpašumam un veselībai.