Kas ir KASKO?

Brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) sedz zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma dēļ, dabas stihijas, ugunsgrēka, kā arī transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā.

 • Latvija;
 • Baltijas valstis;
 • Eiropas Savienības valstis, izņemot NVS;
 • Eiropas savienības valstis, iekļaujot NVS.
 • Apdrošināšanas periods ir viens gads.

KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ko izraisījuši šādi neparedzēti gadījumi:

 • ceļu satiksmes negadījums – ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis, kā arī nodarīti zaudējumi fiziskai vai juridiskai personai vai videi;
 • zādzība, laupīšana;
 • trešo personu prettiesiska rīcība – tāda trešo personu rīcība, kuras rezultātā apdrošinātajam transportlīdzeklim ir nodarīti mehāniski bojājumi;
 • dabas stihija – vētras, plūdu, zibens, krusas tieša iedarbība uz transportlīdzekli, kā arī citu priekšmetu iedarbība uz transportlīdzekli, ja tas noticis dabas stihijas dēļ;
 • ugunsgrēks – ārējas eksplozijas vai ārēja avota uguns iedarbība uz transportlīdzekli;  sadursme ar krītošu priekšmetu;
 • stikla plīsums – transportlīdzekļa stiklu un/vai lukturu bojājums, kas radies no Apdrošinājuma ņēmēja vai Tiesīgā lietotāja neatkarīgu iemeslu dēļ un nav saistīts ar trešo personu prettiesisku rīcību.

Apdrošinājuma summa tiek noteikta, pusēm vienojoties, ņemot vērā konkrēta transportlīdzekļa reālo tirgus vērtību. Ja transportlīdzeklis ir jauns, to apdrošina par vērtību, kas tiek apstiprināta ar pirkuma dokumentiem.

Mūsu priekšrocības:

 • klientu apkalpošanas nodaļas visā Latvijā;
 • diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis 80002001;
 • palīdzības dienests izbrauc uz notikuma vietu (Rīgā un Rīgas rajona teritorijā), palīdz aizpildīt saskaņoto paziņojumu, nepieciešamības gadījumā organizē bezmaksas evakuāciju;
 • iespēja pieteikt negadījumu internetā www.polise24.lv;
 • atrunātais un nemainīgais pašrisks neatkarīgi no negadījumu skaita (izņemot variantu bez pašriska);
 • kopējās transportēšanas izmaksas ir 5% no apdrošināšanas summas, bet ne vairāk kā 1500.00 EUR apmērā;
 • pašrisks netiek piemērots, ja zaudējumu CSNg rezultātā ir nodarījusi cita noskaidrotā persona;
 • diennakts tehniskā palīdzība uz ceļa, kas sevī ietver profesionālu konsultāciju pa tālr. 80002001, speciālista ierašanos uz notikuma vietu, iespējamo remontu veikšana, nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļa transportēšana, pasažieru transportēšana līdz 30km.

SVARĪGI! Vienlaicīgi ar transportlīdzekli ir iespējams apdrošināt transportlīdzekļa vadītāju un pasažierus pret nelaimes gadījumiem.

Kur iegādāties KASKO polisi?

KASKO polisi varat iegādāties jebkurā no mūsu klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā, kā arī saņemt KASKO piedāvājumu, reģistrējot automašīnas datus internetā www.polise24.lv.