Kas ir civiltiesiskā atbildības apdrošināšana?

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas mērķis ir pasargāt jebkuru cilvēku no neparedzētiem izdevumiem, kas saistīti ar nejauši nodarītiem kaitējumiem trešajai personai vai tās mantai.

Civiltiesiskā atbildības apdrošināšanu visbiežāk noder:

  • gājējiem;
  • velosipēdistiem;
  • mājdzīvnieku īpašniekiem;
  • tiem, kam pieder nekustamais īpašums

Mūsu priekšrocības:

  • Var ērti apdrošināt kopa ar īpašumu;
  • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ietvaros tiek segti arī zaudējumi apdrošināto personu nomātajam nekustamajam īpašumam.
  • Polises darbības teritorija – Latvija;
  • Polisē ir iekļauta atbildība par zaudējumiem, kurus ir nodarījis mājdzīvnieks par kuru Apdrošinātais ir civiltiesiski atbildīgs;
  • Sporta aktivitātēs, izņemot profesionālo sportu;
  • Polise derīga bez parakstiem.

Kur iegādāties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu?

Apdrošināšanas polisi varat iegādāties jebkurā no mūsu klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā.