Esam izstrādājuši īpašu piedāvājumu tālbraucējiem, kas atbilst loģistikas biznesa specifikai un vajadzībām. Polisi var iegādāties uz gadu daudzreizējiem braucieniem ar noteiktu apdrošināto dienu skaitu un divām darbības teritorijām – Eiropu un Eirāziju.

Medicīniskā palīdzība – tiek segti izdevumi par ārstēšanos pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā
Zobārstniecība – tiek segti izdevumi par stomatoloģisko palīdzību akūtu zobu sāpju vai traumas gadījumā
Repatriācija – tiek segti izdevumi par medicīnisko transportēšanu vai mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi
Telefona sarunas – tiek apmaksātas telefona sarunas ar apdrošināšanas kompāniju un servisa kompāniju saistībā ar apdrošināšanas gadījumu
Tuvinieka ierašanās ārkārtas situācijā – tiek segti izdevumi par tuvinieka ierašanos pie apdrošinātā, ja ārsts atzinis tā veselības stāvokli par kritisku
Apdrošinātā aizvietošana – tiek segti transporta izdevumi aizvietotājam, ja apdrošinātais nevar turpināt veikt darba pienākumus veselības stāvokļa dēļ
  • Plaša polises darbības teritorija (Eiropa vai Eirāzija)
  • Iespēja izvēlēties apdrošināto dienu skaitu gada laikā (60, 90, 180, 365)
  • Viena brauciena ilgums 45 dienas un braucienu skaits nav ierobežots
  • Pārdomāti apdrošinātie riski atbilstoši loģistikas specifikai
  • Diennakts palīdzības dienests ārkārtas situācijām
  • EVAK īpašniekiem tiek piemērota 30% atlaide