Studentu piedāvājums noderēs visiem ārvalstīs studējošajiem un praksē strādājošiem jauniešiem, kas plāno uzturēties ārvalstīs no 30 dienām līdz vienam gadam. Piedāvājums izstrādāts, ņemot vērā studējošo vajadzības un piemērojot ievērojamas atlaides. Par papildu samaksu polisi var papildināt ar sporta aktivitātēm un fiziska veida darbu.

Medicīniskā palīdzība – tiek segti izdevumi par ārstēšanos pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā
Zobārstniecība – tiek segti izdevumi par stomatoloģisko palīdzību akūtu zobu sāpju vai traumas gadījumā
Repatriācija – tiek segti izdevumi par medicīnisko transportēšanu vai mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi
Telefona sarunas – tiek apmaksātas telefona sarunas ar apdrošināšanas kompāniju un servisa kompāniju saistībā ar apdrošināšanas gadījumu
Tuvinieka ierašanās ārkārtas situācijā – tiek segti izdevumi par tuvinieka ierašanos pie apdrošinātā, ja ārsts atzinis tā veselības stāvokli par kritisku
Civiltiesiskā atbildība – tiek segti izdevumi saistībā ar civiltiesiskās atbildības iestāšanos pret trešo personu (zaudējumi par mantu vai veselību un tiesvedības izdevumi)
  • Pārdomāti apdrošinātie riski atbilstoši studējošo vajadzībām
  • Laba cena garam apdrošināšanas periodam
  • Diennakts palīdzības dienests ārkārtas situācijām