Strādnieku piedāvājums izveidots tiem, kas dodas uz ārvalstīm veikt fizisku darbu, piemēram, strādāt sezonas darbu lauksaimniecībā vai rūpniecībā ne mazāk kā 30 dienas. Polisē iekļauti riski, kuri piemēroti ilgstoši uzturoties ārvalstīs.

Medicīniskā palīdzība – tiek segti izdevumi par ārstēšanos pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā
Zobārstniecība – tiek segti izdevumi par stomatoloģisko palīdzību akūtu zobu sāpju vai traumas gadījumā
Repatriācija – tiek segti izdevumi par medicīnisko transportēšanu vai mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi
Telefona sarunas – tiek apmaksātas telefona sarunas ar apdrošināšanas kompāniju un servisa kompāniju saistībā ar apdrošināšanas gadījumu
Tuvinieka ierašanās ārkārtas situācijā – tiek segti izdevumi par tuvinieka ierašanos pie apdrošinātā, ja ārsts atzinis tā veselības stāvokli par kritisku
Civiltiesiskā atbildība – tiek segti izdevumi saistībā ar civiltiesiskās atbildības iestāšanos pret trešo personu (zaudējumi par mantu vai veselību un tiesvedības izdevumi)
  • Pārdomāti apdrošinātie riski atbilstoši strādājoši vajadzībām
  • Laba cena garam apdrošināšanas periodam
  • Diennakts palīdzības dienests ārkārtas situācijām