“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS Personāla nodaļa
Ūdens iela 12, Rīga, LV- 1007
E-pasts: sandra.stole@interrisk.lv
Tālrunis: 67807426