Akciju sabiedrības valde

Valdes priekšsēdētājs: Eduards Reinicāns
Valdes loceklis: Nicolas Mucherl

Akcionāru padome

Padomes priekšsēdētājs: Franz Fuchs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Elisabeth Stadler
Padomes locekļi: Jan Bogutyn, Sabine Stiller, Olga Reznik un Artur Borowinski.