“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS (vēsturiskais nosaukums AAS “Baltikums” un “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS) tika dibināta 1998. gadā un ir viena no pirmajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā.

2015.gada jūlijā Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) noslēdza līgumu par “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS 100 % kapitāla daļu iegādi. 2015.gada oktobra beigās pēc kompetento iestāžu atļaujas saņemšanas, darījums tika pabeigts. Līdz ar “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS iegādi, VIG ir kļuvusi par vienu no piecām vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijas tirgū.

“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS saviem klientiem piedāvā integrētus nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Sabiedrības rīcībā ir 18 licences apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai, kas aptver visus Latvijas tirgū pieprasītos nedzīvības apdrošināšanas produktu veidus.

Šobrīd “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS ir kļuvusi par dinamiski attīstošos mūsdienīgu, starptautisku apdrošināšanas sabiedrību, kurā strādā 250 darbinieki, tajā skaitā 78 darbinieki ar vairāk 10 gadu darba pieredzi mūsu kompānijā.

Sabiedrības 46 klientu apkalpošanas vietas atrodas 34 Latvijas pilsētās, kā arī Viļņā www.interrisk.lt , kā arī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedzam apdrošināšanas pakalpojumus Tallinā.

VIG grupa