Kontaktinformācija medijiem:

Mārketinga nodaļa
Tālr. (+371) 67 807 423
E-pasts: marketings@interrisk.lv

Mūsu logo var tikt izmantots tikai iepriekš saskaņojot ar “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS Mārketinga nodaļu.