Valde

Akciju sabiedrības valde

 
Valdes priekšsēdētājs 
Eduards Reinicāns
   Valdes loceklis
  Nicolas Mucherl

Akcionāru padome
Padomes priekšsēdētājs: Franz Fuchs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Elisabeth Stadler
Padomes locekļi:
Jan Bogutyn, Sabine Stiller, Olga Reznik un Artur Borowinski.