Rekvizīti

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS
Reģ. № 40003387032
Dibināšanas datums 1998.gada 31.marts
Adrese: Ūdens iela 12- 115, Rīga LV-1007, Latvija
Tālrunis: +371 67 807 455
Fakss: +371 67 165 310


Norēkiņu rekvizīti:

Multivalūtu konti:
A/S "Baltikums Bank"
LV55CBBR1120001000010 
A/S "Citadele banka"
LV31PARX0000120080003
A/S "Swedbank"
LV45HABA0551000620007
 
EUR konti:
Nordea Bank Finland Plc. Latvia LV86NDEA0000082633110
A/S "SEB banka"
LV67UNLA0001700469739
A/S "DnB banka" LV90RIKO0002010086514