Negadījuma pieteikums

Ja pēc apdrošināšanas negadījuma Jūs nevarat ierasties InterRisk birojā, lai to pieteiktu, informēt par apdrošinātā riska iestāšanās faktu/apstākļiem iespējams arī elektroniski www.polise24.lv visu diennakti 7 dienas nedēļā (izņemot Nelaimes gadījumu un Ceļojumu apdrošināšanu. Šiem apdrošināšanas veidiem atlīdzību pieteikumus varat aizpildīt šeit). Atgādinām, ka Jūsu pienākums iesniegt noteiktas formas apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apdrošinātājam paliek spēkā.

INFORMATĪVIE MATERIĀLI:
KO DARĪT, ja noticis NELAIMES GADĪJUMS?
KO DARĪT, ja noticis negadījums CEĻOJUMA LAIKĀ?

InterRisk Zaudējumu regulēšanas departaments saņems šo informāciju, sazināsies ar Jums un informēs par tālāko rīcību.

Informācija KASKO klientiem
KASKO klientiem (izņemot apdrošināšanas polises, ja atlīdzības saņēmējs/transportlīdzekļa īpašnieks ir AS “mogo”) ir iespēja pieteikt vējstiklu bojājumus ne tikai 
InterRisk Vienna Insurance Group” AAS centrālajā birojā Ūdens ielā 12, bet arī pie InterRisk Vienna Insurance Group” AAS sadarbības partneriem Rīgā.

Autostiklu darbnīcas:

SIA “Triplex”
Vagonu iela 19/21 (ieeja no Lienes ielas 28), Rīga
Tālr: 67311609, 29448292

SIA VEJSTIKLI
Šmerļa iela 3, Rīga
Tālr. 67562222