Announcements

Rīkojums nr.59/1 par dokumentu statusu
14.12.2016

________________________________________________________________________

Rīkojums nr. R/16-54 par dokumentu statusu
24.10.2016

________________________________________________________________________
Rīkojums nr. R/16-20 par dokumentu statusu
21.04.2016

____________________________________________________
Rīkojums nr. R/13-31 par spēkā neesošiem dokumentiem
16.05.2013