Spectehnikas un aprīkojuma apdrošināšana

InterRisk Vienna Insurance Group” AAS piedāvā apdrošināt:
 • lauksaimniecības tehniku un iekārtas;
 • traktorus;
 • meža tehniku un iekārtas;
 • ceļu būves tehniku;
 • noliktavu apkalpes tehniku;
 • autoceltņus;
 • iekrāvējus un ekskavatorus;
 • citas visu veidu stacionārās vai pārvietojamā iekārtas.
InterRisk Vienna Insurance Group” AAS pasargās Jūs no zaudējumiem, kuri radušies:
 • zādzības, laupīšanas dēļ;
 • ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
 • uguns risks, zibens spēriens, eksplozija, pilotējamo lidaparātu vai to daļu uzkrišanas rezultātā;
 • dabas stihiju (vētra, krusa) rezultātā;
 • citi bojājumu, kas radušie veicot ražotāja instrukcijās paredzētos darbus, dēļ.
Apdrošināšanas prēmijas apmērs ir atkarīgs no izvēlētā apdrošināšanas seguma, pašriska apmēra un iekārtas vai tehnikas izmantošanas mērķa.


Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.