Statistika

Šeit Jūs variet iepazīties ar Valsts Darba Inspekcijas (VDI) sniegto operatīvo informāciju par nelaimes gadījumiem darba vietās.

2012. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits ir 1510, no kuriem:
 • 1263 nav smagi;
 • 213 smagi;
 • 34 letāli.
Šajā periodā notikušo nelaimes gadījumu skaits sadalījumā pa nozarēm:
 • 141 kokapstrāde, to vidū 2 bojāgājušie;
 • 169 būvniecība, to vidū 10 bojāgājušie;
 • 77 valsts pārvalde un aizsardzība bez bojāgājušiem;
 • 190 tirdzniecība bez bojāgājušiem;
 • 118 veselības un sociālā aprūpe bez bojāgājušiem;
 • 109 sauszemes transports un cauruļvadu transports, kur bojā gājuši 4 cilvēki.
 Galvenie cēloņi nelaimes gadījumiem darba vietā 2012. gadā:
 • 36% nav ievēroti darba drošības noteikumi vai instrukcijas;
 • 5% neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība;
 • 35% nepietiekoša uzmanība;
 • 2% trūkumi darba vadībā, nepietiekoša kontrole;
 • 2% trūkst drošības aprīkojuma, tas nedarbojas vai ir nepietiekošs;
 • 4% lietotas nepieļautas vai nepiemērotas darba metodes;
 • 5% vardarbība (uzbrukumi);
 • 5% CSN neievērošana;
 • 6% citi.
Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums (%) pēc darba stāža amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums:
 • 36% līdz 1 gadam;
 • 28% no 1 līdz 3 gadiem;
 • 24% no 4 līdz 10 gadiem;
 • 6% no 11 līdz 15 gadiem;
 • 3% no 16 – 20 gadiem;
 • 3% virs 20 gadiem.