Priekšrocības

Mūsu priekšrocības:
  • zemas apdrošināšanas polises cenas ar maksimālu apdrošināto risku sarakstu;
  • optimāli izstrādātas apdrošināšanas programmas, kurās ņemtas vērā Jūsu individuālās vajadzības, profesija, dzīves stils, sporta veidi, ar kādiem aizraujaties, kā arī Jūsu brīvā laika nodarbes;
  • polises darbības laiks – 24 stundas diennaktī vai citā laika periodā (darba laikā, treniņu laikā (sportistiem));
  • polises darbības teritorija pēc izvēles – Latvija, Eiropa vai visa pasaule;
  • labi funkcionējoša apdrošināšanas atlīdzību izmaksas sistēma;
  • jauks, atsaucīgs un pretimnākošs personāls;
  • plašs filiāļu tīkls Jūsu ērtībai.