Muitas galvojumu apdrošināšana

Jebkuram klientam, kas veic pirmsmuitošanas darbības uz jebkuru kravu, kas šķērso Latvijas robežu, InterRisk Vienna Insurance Group” AAS piedāvā saņemt galvojumu. Tas ir viens no Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajiem nodrošinājumiem, kuru muitas iestādes var pieprasīt muitas parāda segšanai.

Šis apdrošināšanas veids atbrīvo uzņēmēju no nepieciešamības maksāt drošības naudu, tādējādi garantējot nodokļu un nodevu nomaksu valstij. Apdrošināšanas sabiedrība var uzņemties atbildību Latvijas valsts priekšā par to, ka kravas pārvadātājs (galvojuma ņēmējs) pabeigs attiecīgo muitas procedūru vai nomaksās nepieciešamos nodokļus un nodevas.

InterRisk Vienna Insurance Group” AAS ir viena no Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir noslēgusi līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu un ieguvusi galvinieka statusu.

Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem var izmantot jebkuru no sekojošiem variantiem:
  • Vienreizējs galvojums paredzēts vienas pirmsmuitošanas darbības un vienas muitas procedūras izpildei. Galvojuma apmērs atbilst pilnai muitas maksājumu summai, kas būtu jāmaksā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam.
  • Vispārējs galvojums paredzēts piemērot ilgākam laika periodam (līdz vienam gadam) un noteiktam iespējamā muitas parāda apjomam. Vispārējā galvojuma apmērs ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanai un jebkuras muitas procedūras piemērošanai ar akcīzes nodokli apliekamajām precēm ir noteikts LR normatīvajos aktos.
Galvojumu sistēma attiecas uz visām muitas procedūrām: tranzīts, eksports, ievešana muitas noliktavā, ievešana un izvešana pārstrādei un tml.
 

Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.