KASKO apdrošināšana

Brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) sedz zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma dēļ, dabas stihijas, ugunsgrēka, kā arī transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā.

KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ko izraisījuši šādi neparedzēti gadījumi:
 • ceļu satiksmes negadījums – ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis, kā arī nodarīti zaudējumi fiziskai vai juridiskai personai vai videi;
 • zādzība, laupīšana
 • trešo personu prettiesiska rīcība – tāda trešo personu rīcība, kuras rezultātā apdrošinātajam transportlīdzeklim ir nodarīti mehāniski bojājumi; 
 • dabas stihija – vētras, plūdu, zibens, krusas tieša iedarbība uz transportlīdzekli, kā arī citu priekšmetu iedarbība uz transportlīdzekli, ja tas noticis dabas stihijas dēļ; 
 • ugunsgrēks – ārējas eksplozijas vai ārēja avota uguns iedarbība uz transportlīdzekli;  sadursme ar krītošu priekšmetu; 
 • stikla plīsums – transportlīdzekļa stiklu un/vai lukturu bojājums, kas radies no Apdrošinājuma ņēmēja vai Tiesīgā lietotāja neatkarīgu iemeslu dēļ un nav saistīts ar trešo personu prettiesisku rīcību.
 • Apdrošinājuma summa tiek noteikta, pusēm vienojoties, ņemot vērā konkrēta transportlīdzekļa reālo tirgus vērtību. Ja transportlīdzeklis ir jauns, to apdrošina par vērtību, kas tiek apstiprināta ar pirkuma dokumentiem.
Apdrošināšanas prēmija (maksājums par apdrošināšanu) tiek noteikta atkarībā no:
 • transportlīdzekļa markas un modeļa, vērtības, izlaiduma gada;
 • transportlīdzekļa izmantošanas mērķa; 
 • līguma darbības teritorijas; 
 • izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem; 
 • izvēlētā pašriska; 
 • izvēlētā apmaksas grafika; 
 • un citiem faktoriem.
Apdrošināšanas periods ir viens gads.
Līguma darbības teritorija:
 • Latvija;
 • Baltijas valstis;
 • Eiropa, izņemot NVS;
 • Eiropa, iekļaujot NVS.

Vienlaicīgi ar transportlīdzekli ir iespējams apdrošināt autovadītāju un pasažierus nelaimes gadījumam.

KASKO apdrošināšanas noteikumi
KASKO "Autopalīdzības" noteikumi
Autovadītāju un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi

Noteikumus, kuri bija spēkā līdz 19.04.2017, varat atrast šeitLai iegādātos polisi, Jūs varat izvēlēties vienu no iespējām: