Izvēlies sev piemērotāko KASKO

InterRisk piedāvā: samazināt izdevumus par KASKO apdrošināšanu izvēloties InterRisk Vienna Insurance Group” AAS KASKO uz Jums nepieciešamākajiem nosacījumiem.

Jūs varat samazināt KASKO polises cenu:

1. izvēloties riskus kurus apdrošināt: 
 • CSN riski (tikai ceļu satiksmes negadījums);
 • bojājumu riski (ceļu satiksmes negadījums, dabas stihija, ugunsgrēks, sadursme ar krītošu priekšmetu, trešo personu prettiesiska, stikla plīsums);
 • visi KASKO riski (ceļu satiksmes negadījums, dabas stihija, ugunsgrēks, sadursme ar krītošu priekšmetu, trešo personu prettiesiska, stikla plīsums, zādzības, laupīšanas risks).
2. izvēloties nepieciešamo teritoriju kurā darbosies polise:
 • LATVIJA;
 • BALTIJA;
 • Eiropas Savienība;
 • Eiropas Savienība + NVS;
3. palielinot pašriska apmēru, t.i., piedalīties daļējā zaudējumu segšanā;

4. izvēloties prēmijas dalīto maksājumu skaitu: no 1 līdz 12.

Papildus InterRisk Vienna Insurance Group” AAS KASKO apdrošināšanas klientiem piedāvāt izdevīgus nosacījumus, profesionālu apkalpošanu un papildu bonusus: 
 • klientu apkalpošanas nodaļas visā Latvijā;
 • diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis 80002001;
 • palīdzības dienests izbrauc uz notikuma vietu (Rīgā un Rīgas rajona teritorijā), palīdz aizpildīt saskaņoto paziņojumu, nepieciešamības gadījumā organizē bezmaksas evakuāciju;
 • iespēja pieteikt negadījumu internetā www.polise24.lv;
 • atrunātais un nemainīgais pašrisks neatkarīgi no negadījumu skaita (izņemot variantu bez pašriska);
 • kopējās transportēšanas izmaksas ir 5% no apdrošināšanas summas, bet ne vairāk kā 1422.87 EUR apmērā;
 • pašrisks netiek piemērots, ja zaudējumu CSNg rezultātā ir nodarījusi cita noskaidrotā persona;
 • vadītāja un pasažieru nelaimes gadījuma apdrošināšana;
 • diennakts tehniskā palīdzība uz ceļa, kas sevi ietver profesionālu konsultāciju pa tālr. 80002001, speciālista ierašanos uz notikuma vietu, iespējamo remontu veikšana, nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļa transportēšana, pasažieru transportēšana līdz 30km.