Notiekot apdrošināšanas gadījumam

Pievērsiet īpašu uzmanību!
  • Notiekot apdrošināšanas gadījumam Apdrošinātajam, vai jebkurai trešajai personai, pienākas visīsākajā laikā sniegt ziņas par notikušo, zvanot uz polisē norādīto diennakts tālruņa numuru Apdrošinātāja Servisa Kompānijai, kura apkalpo attiecīgo valsti (tālruņi norādīti polisē).
  • Ja gadījumā, pēc atgriešanās Latvijā, Jums palika neapmaksāti rēķini vai čeki, pēc iespējas ātrāk polisē norādītajā kartībā jāiesniedz InterRisk Vienna Insurance Group” AAS pieteikums atlīdzības saņemšanai un visi nepieciešamie dokumenti zaudējumu regulēšanas lietas noformēšanai.