Jautājumi un atbildes

Jautājums: Kad stājas spēkā ceļojumu apdrošināšanas polise?
Atbilde: Ievērojot polisē noteikto termiņu, brīdī, kad tiek šķērsota pastāvīgās dzīvesvietas valsts robeža.

Jautājums: Kā rīkoties, notiekot apdrošināšanas gadījumam?
Atbilde: Notiekot apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātām vai jebkurai citai personai visīsākajā laikā jāpaziņo par notikušo, zvanot uz polisē noradīto diennakts tālruņa numuru Apdrošinātāja Servisa Kompānijā un jāiesniedz sekojošie dati:
- vārds, uzvārds, polises numurs un darbības termiņš, apdrošinājuma summa;
- tālruņa numurs, pa kuru var nekavējoties sazināties ar kontaktpersonu, cietušo un/vai ārstu;
- konkrēta atrašanās vieta uzturēšanās valstī;
- problēmas sīks apraksts un vajadzīgas palīdzības veids.

Jautājums:
Kādi dokumenti ir nepieciešami apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai?
Atbilde: 
- polises oriģināls;
- pase;
- visas izziņas un rēķini no ārstniecības iestādēm.

Jautājums: Kādos gadījumos ceļojumu apdrošināšanā tiek piemērots speciālais tarifs un apmaksājama papildus apdrošināšanas prēmija?
Atbilde:
- apdrošinot bērnu līdz viena gada vecumam un personām, kurām ir 65 un vairāk gadi;
- ja apdrošinātā persona nodarbosies ar sportu vai citām paaugstināta riska aktivitātēm;
- personām, kas izbrauc uz ārzemēm paaugstināta sanitāri epidemioloģiskā riska zonā.