Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

InterRiskVienna Insurance Group” AAS Vispārējās civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana aizsargās Jūs no neparedzētiem izdevumiem, kas saistīti ar  zaudējumiem vai kaitējumiem trešo personu mantai un veselībai:
  • ekspluatējot dažādus objektus (birojs, ēkas, ražošanas telpas utt.) – Apsaimniekotāja CTA;
  • Jūsu organizētā publiskā pasākuma laikā – Publiskā pasākuma organizatora CTA;
  • tirgotās produkcijas lietošanas rezultātāCTA par produkciju;
  • citos gadījumos. 
Apdrošināšanas gadījums ir notikums, kas radies apdrošinātā teritorijā tā darbības laikā, kā rezultātā saskaņā ar Latvijas Civillikumu iestājas apdrošinātās personas atbildība par zaudējumu atlīdzināšanu. Visbiežākie apdrošināšanas gadījumu iestāšanās iemesli – ugunsgrēks, ūdens noplūde, inženierkomunikāciju sistēmu avārijas.
 
Apdrošinājuma summu (atbildības limitu) nosaka apdrošinājuma ņēmējs. InterRisk Vienna Insurance Group” AAS speciālisti var sniegt rekomendācijas optimālā atbildības limita izvēlei.
Apdrošināšanas tarifs (prēmija) atkarīgs no:
  • darbības veida,
  • apdrošināmo personu skaita,
  • izvēlētā atbildības limita un pašriska,
  • iepriekšējā apdrošināšanas perioda pretenziju esamības.


Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.