Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Esot ceļā, vienmēr var gadīties kādi neparedzami apstākļi (migla, sniegs, nekvalitatīvs ceļa segums), kas var radīt nelabvēlīgas sekas, piemēram, pārvadājamās kravas bojājumus. Taču nogādāt galamērķī neskartu, nebojātu kravu pārvadātājam bieži vien ir svarīgi ne tikai finansiālā aspektā – tas ir arī jautājums par uzņēmuma reputāciju. Uzturēt to nevainojamu un gūt priekšrocības konkurentu vidū palīdzēs Pārvadātāja civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana.

InterRisk Vienna Insurance Group” AAS Pārvadātāja civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies saistībā ar trešo personu (kravas īpašnieka) īpašuma bojājumu vai zaudējumu, ar nosacījumu, ka zaudējuma iemesls ir:
  • transporta līdzekļu sadursme ar šķēršļiem vai savā starpā; tiltu sagrūšana, sprādzieni;
  • ugunsgrēks;
  •  transporta līdzekļa apgāšanās;
  •  kravas sasalšana vai pārkaršana;
  • nelaimes gadījums iekraušanas/izkraušanas laikā;
  • kravas zādzība, kravas laupīšana.
Apdrošinājuma summa (atbildības limits) tiek noteikts, vienojoties ar pārvadātāju uzņēmumu un aprēķinot iespējamā zaudējuma apmēru, kādu var nodarīt pārvadātājs pārvadājumu laikā.

Pārvadātāja civiltiesiskās atbildībasapdrošināšanas līguma tarifi (prēmija) tiek aprēķināti atkarībā no izvēlētā atbildības limita apmēra, kopfrakta apjoma, kravu veida (tipa), kā arī pārvadājuma reģioniem un maršrutiem.

InterRisk Vienna Insurance Group” AAS speciālisti var sniegt rekomendācijas risku un optimālā apdrošināšanas seguma izvēlēšanai, kā arī sniegt papildu informāciju.Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.