Ārstu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ikvienam var gadīties pieļaut neuzmanību vai kļūdu, kur nu vēl tik sarežģītā, daļēji neprognozējamā un no daudziem faktoriem atkarīgā sfērā kā medicīna. Nodrošināties pret nejaušībām nevar, bet kompensēt kļūdas sekas ir iespējams – InterRisk Vienna Insurance Group” AAS piedāvā ārstu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums – tā ir papildu priekšrocība mūsdienu konkurences apstākļos, kas garantē klientu un sadarbības partneru uzticēšanos. 

Ja tiek noslēgts ārstu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, InterRisk Vienna Insurance Group” AAS sedz zaudējumus, kas radušies sekojošu iemeslu dēļ: 
  • kļūdaini noteikta diagnoze;
  • nepareiza ārstēšana;
  • prasības noregulēšanas izdevumi.
Apdrošinājuma summa (atbildības limits) tiek noteikts, vienojoties ar medicīnas iestādi vai privātprakses ārstu. Apdrošināšanas līguma apmaksas apmērs atkarīgs no speciālistu kvalifikācijas un skaita, pašriska un atbildības limita.

InterRisk Vienna Insurance Group” AAS speciālisti tieši jums sagatavos optimālus noteikumus ārstu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu
filiālēm visā Latvijā.